sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
MR.DUY
- 091 661 2277

MR.DUY
- 091 661 2277

Dây băng và dây curoa truyền động

Dây curoa truyền động mô tơ SONTIAN
Dây curoa truyền động mô tơ SONTIAN
Dây curoa cấp thun BANDO
Dây curoa cấp thun BANDO
Dây curoa cấp thun SONTIAN
Dây curoa cấp thun SONTIAN
Dây băng răng HERM
Dây băng răng HERM
Dây băng răng IRO
Dây băng răng IRO
Dây curoa truyền động cấp sợi SONTIAN
Dây curoa truyền động cấp sợi SONTIAN
Keo dán dây băng
Keo dán dây băng
Bàn ép dây băng lỗ
Bàn ép dây băng lỗ
Dây băng lỗ ONK
Dây băng lỗ ONK